Grafické podklady: Prevence závislostí

 

Bezpečný pohyb na sociálních sítích

 

Jak poznat užívání drog

 

Poradenství v odvykání kouření

 

Prevence gamblerství

 

Prevence užívání alkoholu

 

Prevence užívání alkoholu v těhotenství

 

Prevence užívání drog

 

Prevence užívání tabáku

 

Správné užívání léků