Preventivní programy podpory zdraví

Jednou z hlavních aktivit projektu je vytvoření databáze 68 motivačních programů a metodik ke snížení rizikových a k podpoře protektivních faktorů životního stylu – v souladu s hlavním cílem projektu soustavného zvyšování zdravotní gramotnosti u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením s cílem snižovat nerovnosti ve zdraví.

Preventivní programy podpory zdraví, jako nástroje zvyšování zdravotní gramotnosti, budou realizované ve 4 formách:

Tvorba programů a příprava metodik k jejich realizaci v krajích a sociálně vyloučených lokalitách (SVL) probíhá za součinnosti a s přispěním vytipovaných národních expertů pro jednotlivé problematiky jak z řad pracovníků předkladatele, tak členů příslušných odborných společností, zejména z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP), odborníků na ochranu a podporu veřejného zdraví z řad  krajských hygienických stanic (dále jen KHS) a zdravotních ústavů (dále jen ZÚ, odborníků na sociální a zdravotní politiku z řad krajských a místních samospráv, atd. 

V rámci projektu budou proškoleny v metodikách programů všechny osoby, které je budou  personálně zajišťovat (pracovníci regionálních center podpory zdraví i další zájemci z řad pracovníků poskytující zdravotní a sociální služby, kteří se mohou na realizaci programů podílet (cílem je zajištění zastupitelnosti lektorů).  Proškolené osoby – lektoři podpory zdraví –  v praxi.

Preventivní programy projektu

„Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“

Tematický celek Název programu
 I. Osobní hygienaP1 Dentální hygiena, P2 Osobní hygiena, P3 Význam a asistence při zajištění deratizace, dezinsekce a dezinfekce
 II. Zdravé bydleníP4 Zacházení s odpady v domácnosti, P5 Prevence poškození sluchu hlukem, P6 Zdroj pitné vody, výhody a rizika, studny soukromé a veřejné vodovody, P7Chemické a nebezpečné látky v domácnosti, P8Předměty běžného užívání a výrobky pro děti, P9 vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na člověka, P10 Hygiena bydlení
 III. Vyšetření základních tělesných a krevních parametrů + zvýšení dostupnosti zdravotní péčeP12 Vyšetření základních tělesných parametrů, P13Preventivní prohlídky a prevence neinfekčních onemocnění, P67 Zvýšení dostupnosti zdravotní péče, P68 Poradenství při péči o novorozence
 IV. VýživaP15 Podpora kojení, P16 Pravidelná a pestrá strava, P18 Přiměřené velikosti porcí, P19 Jak připravit vyvážený jídelníček, P20 Pitný režim, P21 Ovoce, zelenina, P22 Mléko, mléčné výrobky, P23 Bezpečná příprava pokrmů, P24 Zdravotní nezávadnost potravin, P25 Správné nakupování, P26 Prevence nadužívání soli, P27 Prevence nadužívání cukru, P28 Prevence deficitu vitamínu D, P29 Prevence diabetes mellitus II. typu, P30 Prevence jódového deficitu, P31 Prevence obezity
 V. Prevence infekčních onemocněníP14 Prevence alimentárních nákaz, P32 Prevence onemocnění z klíšťat, P33 Prevence onemocnění chřipkou, P34 Prevence onemocnění infekční hepatitidou A, P35 Význam očkování
 VI. Prevence závislostíP37 Rizika užívání tabáku, P38 Prevence onemocnění z užívání alkoholu, P39 Prevence užívání nelegálních drog, P40 Prevence gamblerství, P41 Prevence bezpečného pohybu na sociálních sítích, P42Poradenství v léčbě závislostí, P43 Správné užívání léků a riziko závislosti na lécích, P17 Fetální alkoholový syndrom
 VII. Podpora zdraví prospěšné pohybové aktivityP44 Pravidelná pohybová aktivita, P45 Zdravotní cvičení, P46 Pohybová aktivita v přírodě, P47 Osobní rozvoj prostřednictvím pohybové aktivity
 VIII. Duševní zdravíP48 Prevence nejen domácího násilí, P49 Zdravé stárnutí a prevence demence, P50 Zvládání stresu, P51Vyrovnávání se s bolestí, těžkou nemocí a ztrátou blízkého člověka, P52 Duševní hygiena, P53 Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte (cílová skupina dospělí), P55 Potřeba osobního rozvoje
 IX. Prevence nádorových onemocněníP56 Prevence nádorových onemocnění, P57Onkologická prevence – samovyšetření prsu, P58Onkologická prevence – samovyšetření varlat
 X. Prevence úrazů a první pomoc při úrazechP59 Prevence úrazů v domácnosti, P60 Prevence dopravních úrazů, P61 Postup při dopravní nehodě, P62 Prevence úrazů, P63 Prevence pokousání a poranění zvířetem-domácí a volně žijící zvířata, P64Prevence otrav, P65 Prevence tonutí 
 XI. Reprodukční zdravíP11 HIV/AIDS, P36 Prevence sexuálně přenosných onemocnění, P54 Těhotenství, příprava na porod a příchod dítěte, P66 Reprodukční zdraví