Mediátor podpory zdraví

Významnou součástí projektu je vzdělávání terénních pracovníků – mediátorů podpory zdraví (MPZ), jejich začlenění do struktury pracovních týmů regionálních center podpory zdraví a ověření jejich činnosti v terénu.

Nová pozice MPZ vychází z autentické situace sociálního vyloučení v ČR a reflektuje potřebnost v jednotlivých krajích. Je specifická dobrou znalostí myšlení a schémat chování, které je sociálním vyloučením vytvářeno. Mediátoři podpory zdraví, pracovníci SZÚ, jsou lidé z vyloučených lokalit nebo s hlubokou interní znalostí lokalit, z cílové skupiny osob ohrožených chudobou. Jako terénní pracovníci, proškolení zaměstnanci regionálních center, se podílejí na předání informací sociálně ohroženým skupinám a zprostředkování přístupu k dostupným zdravotnickým a sociálním službám.

Během pětiletého projektu se předpokládá přijetí 56 MPZ s úvazkem 0,5 ve vybraných vyloučených lokalitách.

Mediátor

Specifika cílové skupiny

Mediátoři pracují s cílovou skupinou, která se vyznačuje významnou migrací, nízkou informovaností o zdravotní péči, chudobou, sníženou sociální mobilitou. 

Jedná se o zásadní bariéry, které vedou k nedostupnosti zdravotní péče, zejména:

Vzdělávací kurz Mediátor podpory zdraví 

Mediátoři podpory zdraví, jako pracovníci nově zřízených Regionálních center podpory zdraví, budou všichni proškoleni v kurzu mediátora podpory zdraví. Kurz MPZ je připraven pracovníky Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rozsahu 80 hodin. Obsahuje 8 vzdělávacích modulů, které jsou realizovány během 10 dnů, na něž dále navazují tematické semináře. V rámci pětiletého projektu budou realizovány 3 běhy kurzu.

Kurz Mediátor podpory zdraví je určen pro:

Evropský kontext pozice mediátora podpory zdraví

V současnosti existují 3 evropské sítě:

1) Community Roma Health Mediators

Open Society Foundation

Iniciativa Belgie, Bulharska, Francie, Španělska, 
Rumunska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, 
Řecka, zemí býv. Jugoslávie

Platforma pro sdílení zkušeností a zvýšení povědomí o pozici a práci mediátorů.

https://www.opensocietyfoundations.org/reports/roma-health-mediators-successes-and-challenges

2) IOM Brussels_EQUI HEALTH (BEL, SP, SR, FR) 

Vytváření fondů pro iniciaci zavedení pozice mediátorů.

http://eurohealthmediators.eu

3) Slovensko: Asistenti osvěty zdraví – organizace Zdravé regióny (https://zdraveregiony.eu)

Together for Better Health: SR, BLG, RUM, HUN

http://www.togetherforbetterhealth.eu