Závěrečná konference projektu EPOZ

Závěrečná konference projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením ( reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439) se konala 6. 12. 2022 v hotelu Olympik-Artemis v Praze 8 – Karlíně.

Konference se konala pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

Závěrečná konference projektu EPOZ – hovoří Dr. Nejedlá

Projekt byl realizován Státním zdravotním ústavem ve všech krajích České republiky v letech 2018-2022. Jeho cílem bylo vybudování unikátní infrastruktury terénních pracovišť pro dlouhodobé řešení snižování nerovností v přístupu ke zdraví. Pro realizaci projektu byly speciálně vytvořeny interaktivní programy podpory zdraví s cílem zvýšit zdravotní gramotnost u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Tyto programy byly prakticky představeny na konferenci.
Pro zprostředkování zdravotní služby primární prevence ohroženým osobám byla vytvořena nová pracovní místa krajských koordinátorů (KOO) a mediátorů podpory zdraví (MPZ).  Na konferenci byly prezentovány výstupy projektu a jeho přínosy u cílové populace.
Mezi řečníky bbyly i klíčoví partneři jednotlivých regionů a budou též uvedeny příklady dobré praxe v oblasti snižování nerovností ve zdraví.

Materiály ke stažení:

Program konference
Tisková zpráva

Výstupy z konference

Projektt EPOZ - logo