EPOZ | EFEKTIVNÍ PODPORA ZDRAVÍ

Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR

Zpracováno v rámci projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

 

Ke stažení:
Studie zdravotni gramotnosti obyvael ČR – final verze